Foreldrebetaling

-Den nasjonale maksprisen er satt av regjeringen.

- Du kan ha rett til lavere pris i barnehage . Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage. Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider. 

Husholdninger med samlet inntekt under 598.825 kr. med barn 2-5 år kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. For dere med barn 0-1 år er inntektsgrensen 559.166 kr. 

link her: 

Bergen kommune - Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

-Kostpenger 450,-/mnd. dekker alle tre måltidene i barnehagen. Les mer på Mat & MatOppskrifter

Barnehageplass nasjonal maks pris 01.08.2022 Pris
1 barn 3050,00 kr
2 barn/søsken 5185,00 kr
mat (3 måltider) pris pr. barn 450,00 kr